Ocenění v roce 2011

Titul Česká dopravní stavba roku 2010 v kategorii A Dopravní stavby získala stavba Silniční okruh kolem Prahy, stavba "SOKP 513 Vestec - Lahovice", jejíž projekt zajišťoval PRAGOPROJEKT, a.s. ateliér Praha (Ing. Zdeňka Heroldová) ve spolupráci s firmami IKP Consulting Engineers, s.r.o. a s PONTEX, spol. s r.o.

Druhý titul Česká dopravní stavba roku 2010 v kategorii A Dopravní stavby získala stavba Most přes Vltavu na dálničním okruhu kolem Prahy, jejíž projekt zajišťoval  PONTEX, spol. s r.o. a  PRAGOPROJEKT, a.s.  ateliér Praha (Ing. Zdeňka Heroldová) zajišťoval funkci koordinátora realizační dokumentace stavby.

Cenu ministra dopravy v této soutěži v kategorii A Dopravní stavby získala stavba I/34 Česká Bělá obchvat, jejíž projektantem byl PRAGOPROJEKT,a.s. ateliér  České Budějovice (Milan Blažek).

Cenu primátora hlavního města Prahy v této soutěži v kategorii A Dopravní stavby získala stavba Silniční okruh kolem Prahy, úsek 512,  jejíž projekt zajišťoval PRAGOPROJEKT, a.s. ateliér Praha (Ing. František Jehlík) v rámci Sdružení Pragoprojekt/Valbek - SOKP 512.

Titul STAVBA ROKU 2011

V rámci celostátní soutěže  STAVBA ROKU 2011, kterou vypsala Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví České republiky a Economia, a.s. časopis Stavitel získala Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu titul STAVBA ROKU 2011, Cenu státního fondu dopravní infrastruktury a Cenu veřejnosti hlavního města Prahy. Výsledky soutěže byly vyhlášeny 3. 10. 2011.Na zpracování projektové dokumentace tohoto úseku, který se skládá ze tří staveb se významnou měrou podílel PRAGOPROJEKT, a.s.

 

Titul Prestižní stavba Vysočiny 2010 v rámci soutěže Stavba Vysočiny 2010 v kategorii  Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské získala stavba I/34 Česká Bělá obchvat, jejíž projektantem byl PRAGOPROJEKT,a.s. ateliér  České Budějovice (Milan Blažek).

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012