Visualisations and web presentations

« 1 2 »
Rychlostní silnice R4

Rychlostní silnice R4

Customer: Sdružení pro výstavbu dálnice D3 a rychlostní silnice R4
Realization date: 2007 - dosud

Description: Tato zakázka zahrnovala vyhotovení webové prezentace podle požadavků investora včetně pravidelné aktualizace o informace týkající se aktuálního stavu investorské přípravy a realizace celé stavby rychlostní silnice R4.

Tunely Muzeum - zákresy do fotografií

Tunely Muzeum - zákresy do fotografií

Customer: ŘSD, ČR, Správa Praha
Realization date: 2008

Description: Součástí této zakázky bylo vyhotovení 8 fotografií, které zachycují možný vzhled prostoru v okolí Národního muzea v Praze po dokončení I. etapy zahloubení magistrály.

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP)

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP)

Customer: Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy
Realization date: 2005 - dosud

Description: Tento projekt zahrnuje vyhotovení webové prezentace včetně zákresů do fotografií a animací. Součástí tohoto projektu je aktualizace webové prezentace o aktuální dění týkající se výstavby Silničního okruhu kolem Prahy.

Dálnice D3

Dálnice D3

Customer: Sdružení pro výstavbu dálnice D3 a rychlostní silnice R4
Realization date: 2007 - dosud

Description: Tato zakázka zahrnovala vyhotovení webové prezentace podle požadavků investora včetně pravidelné aktualizace o informace týkající se aktuálního stavu investorské přípravy a realizace celé stavby dálnice D3.

« 1 2 »
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

We are owners of certificate ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 and ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012