Power engineering and telecommunications

« 1 2 ... 8 »
Národní muzeum hl.m. Prahy

Národní muzeum hl.m. Prahy

Customer: Správa veřejného osvětlení
Realization date: 1987

Description: Nasvětlovaný objekt patří k pražským dominantám. Nasvětlení bylo navrženo z pohledově nejzajímavějšího směru tj. od Václavského náměstí.

Petřínská rozhledna

Petřínská rozhledna

Customer: Správa veřejného osvětlení
Realization date: 1998

Description: Projekt slavnostního osvětlení.

Světelná signalizační zařízení

Světelná signalizační zařízení

Customer: Hl. m. Praha
Realization date: 2002 do současnosti

Description: Technologická část, silnoproudé a slaboproudé přeložky, kamerové dohledy pro přestupkové řízení PČR, v rozsahu dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentaci stavby, vše včetně souvisejících projednání. Koordinace stavby jako celku....

Měření hmotnosti vozidel za jízdy včetně kamerového dohledu

Měření hmotnosti vozidel za jízdy včetně kamerového dohledu

Customer: AŽD Praha s.r.o.
Realization date: 2003

Description: Systém technologie vážného zařízení měření hmotnosti vozidel za jízdy vč. kamerového dohledu v rozsahu dokumentace pro stavební povolení.

« 1 2 ... 8 »
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

We are owners of certificate ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 and ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012