Environment

« 1 2 ... 9 »

Description: Posouzení vlivu dopravy na dálnici z hlediska hluku, exhalací, zdravotních rizik a dělicích účinků.

Description: Příležitostný materiál - čtyřstránková brožura předávaná při slavnostním zahájení stavby 0510/I.A (krátký popis trasy, přehled hlavních výměr a objemů, situace, podélný profil, schema dopravy). Technická průvodka – brožura formátu A5 se stručným textem a hlavními výkresovými přílohami (přehledná...

Dálnice D5, stavba 0510/I.A Ejpovice-Černice

Dálnice D5, stavba 0510/I.A Ejpovice-Černice

Customer: ŘSD ČR
Realization date: 2001 - 2004

Description: Realizační dokumentace - vegetační úpravy; cca 9 km vegetačních úprav hlavní trasy dálnice i dalších silničních a vodohospodářských objektů.

Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná

Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná

Customer: ŘSD ČR
Realization date: 2004 - 2008

Description: Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro zadání stavby – vegetační úpravy, dotčená mimolesní zeleň, biologické hodnocení, biokoridor, rekultivace silnic a ploch dočasných záborů, příprava území stavby, projekt nakládání s odpady.

« 1 2 ... 9 »
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

We are owners of certificate ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 and ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012