Životní prostředí

« 1 2 3 ... 9 »
Dálnice D11, stavba 1105/2 Osičky – Hradec Králové

Dálnice D11, stavba 1105/2 Osičky – Hradec Králové

Objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 2004 - 2006

Popis: Dokumentace pro zadání stavby – vegetační úpravy, rekultivace, příprava území; vegetační úpravy hlavní trasy dálnice i dalších silničních a vodohospodářských objektů, rekultivace silnic a ploch dočasných záborů, příprava území stavby včetně kácení lesní a mimolesní zeleně....

Dálnice D5, stavba 0510/I.B Černice-Útušice

Dálnice D5, stavba 0510/I.B Černice-Útušice

Objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 2004 - 2006

Popis: Dokumentace pro zadání stavby – vegetační úpravy, rekultivace silnic a ploch dočasných záborů, příprava území stavby.

Ovčáry – Jestřabí Lhota – D11, II/328

Ovčáry – Jestřabí Lhota – D11, II/328

Objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 2004 - 2005

Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí - vliv stavby na životní prostředí, hluková studie, exhalační studie, vodohospodářské posouzení, dendrologický, biologický a archeologický průzkum.

Dálnice D3, stavba 0308 Soběslav – Bošilec

Dálnice D3, stavba 0308 Soběslav – Bošilec

Objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 2005 - 2008

Popis: Dokumentace pro územní rozhodnutí – dendrologický průzkum, hluková studie, rozptylová studie, projekt odpadového hospodářství z výstavby.

« 1 2 3 ... 9 »
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012