Dálnice D5, stavba 0510/I.A – příležitostný materiál ke slavnostnímu zahájení stavby a technická průvodka stavby

Objednatel: SSŽ Hradec Králové
Termín realizace: 2001 - 2004
Druh prací:

Investor: SSŽ Hradec Králové

Termín realizace: 2001 - 2004


Příležitostný materiál - čtyřstránková brožura předávaná při slavnostním zahájení stavby 0510/I.A (krátký popis trasy, přehled hlavních výměr a objemů, situace, podélný profil, schema dopravy). Technická průvodka – brožura formátu A5 se stručným textem a hlavními výkresovými přílohami (přehledná situace, podélný profil, vzorové příčné řezy, tabulky přehledu mostních objektů) pro potřeby jednotlivých dodavatelů na stavbě.


Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012