Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná

Objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 2004 - 2008
Druh prací:

Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná
Investor: ŘSD ČR

Termín realizace: 2004 - 2008


Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro zadání stavby – vegetační úpravy, dotčená mimolesní zeleň, biologické hodnocení, biokoridor, rekultivace silnic a ploch dočasných záborů, příprava území stavby, projekt nakládání s odpady.
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012