Technická asistence Programu A+B českých dálnic a rychlostních silnic spolufinancovaných EIB

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín realizace: 10/1999 – 12/2003
Druh prací:

Termín realizace: 10/1999 – 12/2003


Technická asistence PMU při přípravě a sledování 6ti staveb dálnic a rychlostních komunikací v ČR se spolufinancováním EIB. Kontrola dokumentací, příprava tendrových dokumentací a vyhodnocení zadávacích řízení, sledování a hodnocení kvality staveb, finančního a věcného postupu, sledování nákladů a financování. Příprava dokumentů pro smlouvy o úvěru, příprava dokumentací a financování dalších dopravních staveb.


Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012