Technická asistence při realizaci programů E-Roads II a RI oprav a zlepšení stavu silnic na vybrané síti evropských komunikací v ČR spolufinancovaných EIB

Objednatel: ŘSD ČR – kooperace pro Mott MacDonald Praha
Termín realizace: 9/2000 – 12/2004
Druh prací:

Investor: ŘSD ČR – kooperace pro Mott MacDonald Praha

Termín realizace: 9/2000 – 12/2004


Kontrola dokumentací oprav silnic a mostů v rámci programu RI. Stavební dozor během realizace prací. Supervize staveb programu E-Roads II – Sil. I/13 Ostrov n. Ohří, Sil. I/33 Česká Skalice, Sil. I/35 Litomyšl – Gajer – Koclířov a Sil. I/50Vésky – Veletiny.Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012