Inženýrská asistence při realizaci programů CBC PHARE 1994 a 1995

Objednatel: Ministerstvo hospodářství ČR
Termín realizace: 8/1996 – 12/1997
Druh prací:

Inženýrská asistence při realizaci programů CBC PHARE 1994 a 1995
Investor: Ministerstvo hospodářství ČR

Termín realizace: 8/1996 – 12/1997


Příprava a sledování realizace 36 přes-hraničních projektů PHARE s Německem a Rakouskem v oboru dopravních staveb, památkových objektů a objektů v oblasti životního prostředí (ČOV, kanalizace atp.).
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012