Silnice a dálnice

« 1 2 3 ... 13 »
Silnice I/24 Majdalena

Silnice I/24 Majdalena

Objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 2002 - 2004

Popis: V roce 1999 ateliér v Českých Budějovicích společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. vypracoval projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zadání stavby přeložky silnice I/24 u obce Majdalena. Jedná se o silnici kategorie S9,5/80, tedy o silnici se dvěma jízdními pruhy.

Silnice II/141 Prachatice - Volary

Silnice II/141 Prachatice - Volary

Objednatel: Jihočeský kraj, stavba je v programu PHARE
Termín realizace: 2004 - 2005

Popis: V roce 2002 až 2003 ateliér v Českých Budějovicích společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. vypracoval projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby a tendrovou dokumentaci pro výběr zhotovitele. Jedná se o silnici II. třídy s proměnnými parametry silnice. Některé úseky silnice byly v minulých letech...

Silnice I/16 - Mlčechvosty obchvat

Silnice I/16 - Mlčechvosty obchvat

Objednatel: ŘSD, závod Praha
Termín realizace: 2005

Popis: Celková délka navržené silnice I/16 Mlčechvosty – obchvat, 2. stavba je 4,513 km v kategorii S11,5/80.

Olšová Vrata - Žalmanov

Olšová Vrata - Žalmanov

Objednatel: ŘSD závod Karlovy Vary
Termín realizace: 2005

Popis: Navržený projekt řeší rychlostní silnici I/6, která je součástí tahu rychlostní komunikace Praha – Karlovy Vary - Cheb

« 1 2 3 ... 13 »
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012