Rychlostní silnice R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice a MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín realizace: 2010 - 2013
Druh prací: Dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro zadání stavby, realizační dokumentace stavby - 2004 - 2011, autorský dozor 2010 - 2013

Popis:
Rychlostní silnce R7 Praha - Chomutov s pokračováním na hranici ČR/SRN (hraniční přechod Hora sv. Šebstiána - Reitzenhein) zajistí kvalitní s a kapacitní dopravní spojení hlavního města a Středočeského kraje s oblastí severozápadních Čech (Chomutovsko a Mostecko) s pokračováním do Spolkové republiky Německo (oblast Chemnitz ve svobodném státě Sasko).
Stavba rychlostní silnice R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice  má délku 9444 m a je realizována v kategorii R 25,5/100. Její součástí jsou 2 mimoúrovňové křižovatky, 11 mostů o celkové délce 261 m (z toho 6 mostů na trase R7, 3 nad ní a 2 na ostatních komunikacích) a 1 protihluková stěna o délce 350 m. Zhotovitelem stavby je sdružení Metrostav, EUROVIA CS, SALEMA Construction.
Stavba rychlostní silnice R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice má délku 6391 m a je realizována v kategorii R 25,5/100(70). Její součástí jsou 2 mimoúrovňové křižovatky, 9 mostů o celkové délce 761 m (z toho 3 mosty na trase R7, 3 nad ní a 3 na ostatních komunikacích) a 4 protihlukové stěny o celkové délce 820 m. Zhotovitelem stavby je sdružení Skanska, Geosan, SALEMA Construction.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012