Přeložka silnice I/50 Uherské Hradiště - obchvat

Objednatel: ŘSD ČR Správa Brno
Termín realizace: 2004
Druh prací:

Investor: ŘSD ČR Správa Brno

Termín realizace: 2004


Silnice I/50 je dopravní spojnicí mezi Českou a Slovenskou republikou přes hraniční přechod Starý Hrozenkov, která doposud procházela centry Starého Města, Uherského Hradiště a Kunovic.Přeložka silnice I/50 - obchvat Uherského Hradiště odklání veškerou tranzitní dopravu západ - východ i část dopravy cílové a zdrojové mimo centra měst.

Přeložka začíná jižně pod obcí Zlechov, podchází trať ČD Břeclav - Přerov, prochází údolím řeky Moravy, kterou překračuje mostem délky 140m. Za mostem obchází jižně lokalitu Kunovického lesa a stáčí se ke Kunovicím. Trať ČD Brno - Trenčanská Teplá, silnice I/50 a část města Kunovice překračuje estakádou a v konci přeložky se napojuje na již vybudovaný pokračující úsek Kunovice - Vésky.

Estakáda je předpjatá dvoutrámová nosná konstrukce o 29 polích s rozpletem v konci mostu. Se svou délkou 1011m je zatím nejdelším mostním objektem na silniční síti v ČR.

Estakáda umožňuje rozvoj měst Uherské Hradiště a Kunovice.

Přeložka silnice I/50 je navržena v kategorii R11,5/80 a její celková délka je 6,851 km. V rámci stavby se realizují tři mimoúrovňové křižovatky a 7 mostních objektů.

Ocenění:

Cena hejtmana Zlínského kraje v soutěži Stavba roku 2004
Čestné uznání v souteži Stavba roku 2004

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012