Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice

Objednatel: ŘSD ČR, závod Praha
Termín realizace: 10/2007 - 2015 (část 2012)
Druh prací: Realizační dokumentace stavby, autorský dozor

Popis:
Jedná se o poslední úsek dálnice D8, který po uvedení do provozu uzavře celý tah této dálnice Praha - Ústí nad Labem - hranice ČR/SRN, který je součástí IV. evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín – Drážďany – Praha – Bratislava –Györ – Budapešť – Arad – Craiova – Sofie – Plovdiv – Istanbul. Po trase dálnice D8 je vedena mezinárodní silnice E55.
Stavební úsek 0805 je dlouhý 16,413 km a je realizován v kategorii D 27,5/120. Na trase dálnice jsou 3 mimoúrovňové křižovatky, 2 tunely a 19 mostů. Dalších 9 mostů je vedeno přes dálnici a 1 most se realizuje na ostatních komunikacích.
Vzhledem k probíhajícím soudním sporům, vedeným na základě žalob podaných několika ekologickými sdruženími, se nepodařilo dodržet termín dokončení stavby v roce 2010. Krátký úsek mezi Lovosicemi a Bílinkou je v předčasném užívání od 14. května roku 2012, nejnovější předpoklad dokončení trasy dálnice D8 mezi Bílinkou a Řehlovicemi je na přelomu let 2014-2015.Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012