Podzemní stavby

« 1 2 3 4 »
Sanace železničního tunelu Banská Bystrica

Sanace železničního tunelu Banská Bystrica

Objednatel: Granvia, a.s.
Termín realizace: 2010 - dosud

Popis: Komplexní projektová dokumentace sanace tunelové stavby včetně pasportizace stávajícího stavu, autorský dozor.

Popis: Tento objekt řeší převedení srážkových vod z dálnice pod rychlíkovou elektrifikovanou tratí ČD do retenční nádrže na břehu řeky Úhlavy. Orgány ČD nepovolily převedení srážkových vod po mostě, bylo nutné vybudovat raženou stoku délky cca 400 m, cca 20 m pod úrovní terénu. Velikost profilu stoky byla...

Tunel Horelica

Tunel Horelica

Objednatel: Slovenská správa ciest
Termín realizace: 10/1998 - 10/2004

Popis: Dne 29. října 2004 proběhlo slavnostní otevření tunelu Horelica, který je součástí přeložky Cesty I/11 Čadca - obchvat města. Tunel je technicky a realizačně nejnáročnější dílo celé stavby.

Tunel Valík

Tunel Valík

Objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 10/2003 - 10/2006

Popis: Veškeré projektové stupně dokumentace včetně realizační dokumentace a vedení Rady geotechnického monitoringu pro vedení projektu, koordinace, vedení zkušebního provozu, provádění hlavních prohlídek.

« 1 2 3 4 »
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012