Tunel Soroška

Objednatel: Národná diaĺničná spoločnost, a.s.
Termín realizace: Zatím nerealizováno.
Druh prací: Technická studie, veřejné projednání.

Popis: Studie se zabývá řešením přechodu rychlostní komunikace R2 Gombásek – Včeláre přes horskou oblast Soroška, která se nachází v národním parku Slovenský kras. Vzhledem ke koncepci daného území je nejlepším technickým řešením překonání přírodní překážky pomocí tunelové stavby. Variantní řešení tunelu Soroška nabízí 5 variant směrového a výškového vedení trasy a etapizace výstavby.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012