Hlavní prohlídky tunelů SOKP 513 a 514

Objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 2010
Druh prací: Hlavní prohlídka, Evidenční list tunelu, Správní dokumentace.

Popis: Hlavní prohlídky tunelů jsou prováděny ve smyslu novelizovaného předpisu TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací MDČR a zahrnují jak stavebně-technické, tak i technologické části tunelu. Prohlídky zajišťuje vlastník - správce tunelu. Vlastní provádění hlavních prohlídek musí být zajišťováno či výsledně zastřešováno osobou odborně způsobilou, která má oprávnění k výkonu prohlídek tunelů pozemních komunikací. Při prohlídce se kontrolují všechny části konstrukce tunelu z hlediska jejich funkčnosti, provozní spolehlivosti a bezpečnosti provozu.


Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012