Silnice II/121 za Nazdicemi , most ev.č. 121-022

Objednatel: Krajský úřad Středočeského kraje
Termín realizace: 2011 - 2012
Druh prací: Technický dozor investora a koordinaci BOZP.

Popis:
Staveniště se nachází v extravilánu v těsné blízkosti obce Nazdice po obou stranách zářezu železniční tratě Votice - České Budějovice na katastrálním území Beztahov. Hlavní náplní stavby byla demolice starého a výstavba nového mostu ev. č. 121-022 přes uvedenou železniční trať, která je součástí IV. koridoru. Nový most je šikmý plnostěnný trámový ocelobetonový o jednom poli s horní mostovkou v protisměrných přechodnicích, opěry jsou železobetonové, založení plošné. Rozpětí pole je 41,0 m, šířka mostu mezi zábradlími je 12,50 m. Celková délka úpravy přeložky silnice je 308 m.
Stavba byla předána do předčasného užívání 29. 8. 2011 a zcela dokončené dílo bylo předáno 4. 6. 2012
Zhotovitelem stavby byly M-Silnice, a.s., odštěpný závod inženýrské a pozemní stavby Nový Bydžov. Cena stavby činila 53, 908 mil. Kč bez DPH.

Aktuality

24.5.2019

Jsme na ROADFEST Liberec 2019

zážitkový den pro děti a rodiče, jehož cílem je zábavnou formou dětem přiblížit oblast silničního...

zobrazit celý text

Archiv

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012