Informace pro bývalé akcionáře o výplatě protiplnění a dividend za rok 2013

 
PROTIPLNĚNÍ
 
Na základě usnesení valné hromady společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen „společnost“) ze dne 10. 4.  2015 došlo ke dni 31. 5. 2015 k přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti na jediného akcionáře.
 
Náhradou za nucený přechod vlastnických práv k akciím společnosti na jediného akcionáře vzniknul bývalým akcionářům nárok na výplatu tzv. protiplnění ve výši 1 880 Kč za každou jednu akcii společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč.
 
Společnost vyplatí bývalým akcionářům příslušnou výši protiplnění na bankovní účet uvedený na standardizovaném formuláři, a to do 30 dnů od data doručení formuláře společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4. Společnost upozorňuje, že na formuláři je nutné úředně ověřit podpis bývalého akcionáře (prostřednictvím České pošty, a.s., na obecním úřadě nebo u notáře).
 
Bývalí akcionáři mají možnost vyplnit formulář přímo v sídle společnosti po předchozí domluvě s Mgr. Ivanou Mynářovou, tel. 226 066 172, mynarova@pragoprojekt.cz. Na schůzku je potřeba se dostavit s platným osobním dokladem. V tomto případě se podpis akcionáře úředně neověřuje.
 
Společnost upozorňuje, že právo na výplatu protiplnění lze u společnosti uplatnit nejpozději do 31. 5. 2018.
 
DIVIDENDY ZA ROK 2013
 
Bývalí akcionáři společnosti mají na základě usnesení valné hromady ze dne 25. 6. 2014 nárok na výplatu dividendy ve výši 50 Kč za každou jednu akcii společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč.
 
O výplatu dividendy lze požádat stejným způsobem jako o výplatu protiplnění. Formuláře jsou uvedeny zde.
 
Společnost upozorňuje, že právo na výplatu dividendy lze u společnosti uplatnit nejpozději do 25. 6. 2017.
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012