Ceník a objednávka

Ceník(poslední aktualizace 18.06.2015) Aktualizováno ke dni Cena bez DPH Objednat ks
1 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - (TKP) - celek včetně dvou šanonů - cena podle počtu zbývajících kapitol průběžně podle vydání aktualizovaných kapitol 0,- Kč Ks
2 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 1 - Všeobecně 1.2.2017 0,- Kč Ks
3 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 2 - Příprava staveniště 1.5.2007 140,- Kč Ks
4 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, dodatek č. 1 1.4.2009, 1.4.2017 150,- Kč Ks
5 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 4 - Zemní práce 1.1.2010 480,- Kč Ks
6 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 5 - Podkladní vrstvy - viz pjpk 1. 2. 2015 0,- Kč Ks
7 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 6 - Cementobetonový kryt - viz pjpk 1. 2. 2015 0,- Kč Ks
8 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 7 - Hutnění asfaltové vrstvy 1.5.2008 250,- Kč Ks
9 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 8 - Litý asfalt 1.5.2008 150,- Kč Ks
10 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 9 - Kryty z dlažeb 1.9.2010 160,- Kč Ks
11 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 10 - Obrubníky, chodníky a zpevněné plochy 1.9.2010 165,- Kč Ks
12 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 1.4.2010 200,- Kč Ks
13 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 12 - Trvalé oplocení 1.4.2008 115,- Kč Ks
14 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 13 - Vegetační úpravy 1.9.2006 270,- Kč Ks
15 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení - viz pjpk 15. 2. 2015 0,- Kč Ks
16 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací - viz pjpk 15. 2. 2015 0,- Kč Ks
16a Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 15 - dodatek č. 1 Osvětlení pozemních komunikací 1. 6. 2013 115,- Kč Ks
17 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny 1.1.2011 290,- Kč Ks
18 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty 12.1.2016 0,- Kč Ks
19 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 19 - Část A: Ocelové mosty a konstrukce - viz pjpk 23.4.2015 0,- Kč Ks
19a Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 19 - Část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 1. 1. 2014 390,- Kč Ks
20 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy 1.5.2008 250,- Kč Ks
21 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 21 - Izolace proti vodě 1.4.2010 280,- Kč Ks
22 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 22 - Mostní ložiska 1.9.2007 300,- Kč Ks
23 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 23 - Mostní závěry 1.9.2007 150,- Kč Ks
24 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 24 - Tunely 1.5.2007 660,- Kč Ks
25 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 25 - Protihlukové clony 1.4.2009 270,- Kč Ks
26 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 26 - Postřiky a nátěry vozovek - viz pjpk 15. 2. 2015 0,- Kč Ks
27 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy - viz pjpk 15. 2. 2015 0,- Kč Ks
28 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 28 - Mikrokoberce prováděné za studena 1.4.2008 150,- Kč Ks
29 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 29 - Zvláštní zakládání 1.1.2011 490,- Kč Ks
30 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce 1.1.2010 525,- Kč Ks
31 Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí 1.5.2008 540,- Kč Ks
32 Technické kvalitativní podmínky staveb PK Šanon 100,- Kč Ks

33 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) - celek včetně šanonu průběžně podle vydání aktualizovaných kapitol 3 800,- Kč Ks
34 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - kapitola 1 - Všeobecně 1.10.2005 600,- Kč Ks
35 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - kapitola 2 - Umístění a prostorové uspořádání PK 1.10.2005 270,- Kč Ks
36 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - kapitola 3 - Zemní těleso 1.10.2005 285,- Kč Ks
37 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - kapitola 4 - Vozovky, krajnice a chodníky 1.10.2006 165,- Kč Ks
38 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - kapitola 5 - Odvodnění pozemních komunikací 1.10.2006 180,- Kč Ks
39 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - kapitola 6 - Mostní objekty a konstrukce 1.10.2006 360,- Kč Ks
40 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - kapitola 7 - Tunely, podzemní stavby a galerie (tunelové stavby) 8.4.2016 0,- Kč Ks
41 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - kapitola 8 - Vybavení a součásti pozemních komunikací 1.10.2005 240,- Kč Ks
42 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - kapitola 9 - Obslužná zařízení pozemních komunikací 1.10.2005 285,- Kč Ks
43 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - kapitola 10 - Cizí zařízení na pozemních komunikacích 1.5.2007 520,- Kč Ks
44 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - kapitola 11 - Životní prostředí 1.10.2006 300,- Kč Ks
45 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK Šanon 100,- Kč Ks

46a Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací SDS 1.2.2007 845,- Kč Ks
46b Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací SDS dodatek č. 1 1.1.2010 160,- Kč Ks

47 Obchodní podmínky - OP - PK staveb pozemních komunikací 1.5.2008 380,- Kč Ks
47a Obchodní podmínky - OP - PK staveb pozemních komunikací - Dodatek č.1 1. 11. 2011 50,- Kč Ks
48 Obchodní podmínky - OP - PK m.r. staveb pozemních komunikací menšího rozsahu 1.5.2008 250,- Kč Ks
49 Obchodní podmínky - OP - D pro zeměměř. a průzk. práce a dokumentaci staveb PK 1.5.2008 240,- Kč Ks
50 Obchodní podmínky - OP - S pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK 1.5.2008 250,- Kč Ks

51 Sestavení ZTKP-D - MP ZTKP-D 1.5.2008 220,- Kč Ks
52a Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MP- VSD 1.5.2006 720,- Kč Ks
52b Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MP- VSD dodatek č. 1 1.1.2010 135,- Kč Ks
52c Výkon stavebního dozoru na stavbách PK, změna 3 03/2016 0,- Kč Ks

53 Technické podmínky - TP 57 - Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích - Únikové zóny 1.5.2008 190,- Kč Ks
54 Technické podmínky - TP 75 - Uložení nosných konstrukcí mostů PK 1.2.2006 590,- Kč Ks
55 Technické podmínky - TP 80 - Elastický mostní závěr 1.3.2013 420,- Kč Ks
56 Technické podmínky - TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací 1.3.2014 240,- Kč Ks
57 Technické podmínky - TP 86 - Mostní závěry 1.7.2009 370,- Kč Ks
58 Technické podmínky - TP 104 - Protihlukové clony PK 1.6.2008 1 700,- Kč Ks
60 Technické podmínky TP - 107 - Odvodnění mostů PK 1.1.2009 200,- Kč Ks
62 Technické podmínky - TP 144 - Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 1.4.2010 290,- Kč Ks
63 Technické podmínky - TP 157 - Mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu 1.2.2004 140,- Kč Ks
64 Technické podmínky - TP 160 - Mostní elastomerová ložiska 1.2.2004 620,- Kč Ks
65 Technické podmínky - TP 164 - Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polyuretany 1.4.2014 250,- Kč Ks
66 Technické podmínky - TP 173 - Použití mostních hrncových ložisek 1.8.2006 565,- Kč Ks
67 Technické podmínky - TP 177 - Mostní objekty PK s použitím korugovaných plastových trub 1.1.2006 210,- Kč Ks
68 Technické podmínky TP 178 - Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polymetylmetakryláty 1.4.2014 195,- Kč Ks
69 Technické podmínky - TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích 1.5.2007 280,- Kč Ks
70 Technické podmínky - TP 194 - Kompozity pro PK 1.7.2008 230,- Kč Ks
71 Technické podmínky - TP 199 - Zatížitelnost zděných klenbových mostů 1.12.2008 220,- Kč Ks
72 Technické podmínky - TP 200 - Stanovení zatižitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN 1.1.2009 280,- Kč Ks
73 Technické podmínky - TP 201 - Měření a dlouhodobé sledování trhlin v BK 1.12.2008 330,- Kč Ks
74 Technické podmínky - TP 211 - Izolační systémy mostů PK - přímopojížděné systémy 1.1.2010 290,- Kč Ks
75 Technické podmínky TP 215 - Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů PK 1.1.2010 330,- Kč Ks
76 Technické podmínky TP 216 - Navrhování, provádění, prohlídky, údržba a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů PK 1.1.2010 220,- Kč Ks

77 Vzorové listy - VL 5 Tunely 1.5.2008 460,- Kč Ks

79 Kniha Silnice a dálnice v České republice, 376 str., Lucie Tisk, 2009 800,- Kč Ks

80 Technické podmínky - TP 220 - Těžká mostová souprava 1.7.2010 250,- Kč Ks
81 Technické podmínky - TP 221 - Montovaný most silniční 1.7.2010 310,- Kč Ks
82 Technické podmínky - TP 224 - Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací 1.8.2010 330,- Kč Ks
83 Technické podmínky - TP 90 - Dodatek 1 Mostová souprava 1.8.2010 180,- Kč Ks
84 Technické podmínky - TP 231 - Ošetřování betonu 1.3.2011 130,- Kč Ks
85 Metodický pokyn Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným poškozením 400 Elektro a sdělovací objekty 1.5.2011 195,- Kč Ks
86 Technické podmínky - TP 222 - Mostní provizorium z plnostěnných nosníků 1. 12. 2011 150,- Kč Ks
87 Metodický pokyn - Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným poškozením, část II, řada 100, 200, 300, 600 1. 10. 2012 250,- Kč Ks
88 Metodický pokyn - Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací 1. 10. 2013 250,- Kč Ks

Důležité upozornění!

TKP a TKP-D jsou od roku 2015 vydávány pouze elektronicky v zabezpečeném formátu .pdf (Portable Document Format) ke stažení na www.pjpk.cz a na elektronickém nosiči CD – ROM (ČKAIT). V tištěné podobě jsou vydány pouze pro schvalovací řízení Ministerstva dopravy a pro řešení případných sporů, přičemž jeden zapečetěný výtisk je  uložen na Ministerstvu dopravy a dva na Ředitelství silnic a dálnic ČR. V případě náhodných odlišností platí ustanovení tištěného vydání.
Veškeré informace k legislativě MD najdete na uvedené webové adrese včetně informací o připravovaných předpisech.
 

Doprodej TKP a TKP-D vydaných do konce roku 2014 a prodej všech TP, SDS a OP probíhá beze změn.

K celkové ceně dodávky bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

POZOR!
Při odběru 5 a více kusů od jednoho technického předpisu (kap. TKP a TKP-D, SDS, OP, TP) se poskytuje sleva 10% z ceny.

Prodej za hotové po předchozí telefonické dohodě.

Případné dotazy:
prodej publikací - Ing. David Matoušek +420 255 723 753
technické odborné - Ing. Šimlerová +420 226 066 247

Objednávky:

- on-line pomocí formuláře

- e-mailem: tkp@pragoprojekt.cz

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012