Zprovoznění silnice I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov

Přidáno dne: 03.8.2017

Dne 1. 8. 2017 byl za účasti ministra dopravy Dana Ťoka, generálního ředitele ŘSD ČR Jana Kroupy, ředitele SFDI Zbyňka Hořelici a dalších významných hostů zprovozněn téměř 5,5 km dlouhý úsek silnice I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov, který odvede tranzitní dopravu ze tří obcí - Ústrašína, Ondřejova a Myslotína. Výrazně tím zvýší kvalitu a bezpečnost silničního provozu a kvalitu životního prostředí v uvedených obcích na tomto mezinárodním silničním tahu E551.

Celková délka stavby je 5397 m kategorie S 11,5/70, s plochou vozovek 60 500 m2 a dvěma mimoúrovňovými křižovatkami. Cena stavby podle smlouvy je 448 138 tis. Kč. Stavba je spolufinancována z Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zhotovitelem stavby je Sdružení Božejov (Swietelsky stavební, s.r.o., STRABAG, a.s., COLAS, a.s.).

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. zajišťovala pro investora veškeré činnosti, které jsou součástí kompletního technického dozoru včetně BOZP.

Tiskovou informaci Ministerstva dopravy z 1. 8. 2017 Řidiči mohou nově jezdit po silnici I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov najdete zde.

Tiskovou informaci Ředitelství silnica dálnic ČR ze 1. 8. 2017 Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje silnici I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov najdete zde.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012