Rekonstrukce mostu přes řeku Mrlinu v Křinci

Přidáno dne: 10.1.2017

II/275 Křinec, most ev. č. 275-010

Dne 30. 11. 2016 byl po rekonstrukci zprovozněn most přes řeku Mrlinu ev. č. 275-010 na silnici II/275 v Křinci. Původní most byl postaven v roce 1915 podle návrhu profesora Stanislava Bechyněho (1887 – 1973). Jedná se o silniční železobetonový obloukový most s dolní mostovkou zavěšenou pomocí táhel na oblouk. Oblouk je vetknutý do opěr, mostovka trámová tvořená podélníky a příčníky působí jako ztužující táhlo. Na mostě jsou osazeny barokní sochy Živlů (oheň, voda, země vzduch) z roku 1707. Most je registrovanou kulturní památkou.
 
Cílem rekonstrukce byla celková sanace železobetonové konstrukce, obnova mostovky včetně izolace, vozovky z kamenné dlažby, opravy zábradlí, provedení dlažeb a kamenných záhozů v řece Mrlině jako ochrana mostu před velkou vodou. Bylo provedeno restaurování soch v restaurátorské dílně. Rekonstrukce proběhla od července do listopadu 2016 za spolupráce s Národním památkovým ústavem jak při restaurování soch, tak při samotné rekonstrukci mostu. Celkové stavební náklady činily 7 955 303 Kč bez DPH.
 
Zhotovitelem stavby byl do 31. 7. JHP, spol. s r. o. a dále společnost STRABAG, a.s.
 
Pro investora Středočeskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje zajišťoval PRAGOPROJEKT, a.s. dokumentaci pro stavební povolení, projektovou dokumentaci pro provedení stavby a technický dozor investora.
 
Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012