Otevření posledního úseku dálnice D8 Lovosice - Řehlovice

Přidáno dne: 24.1.2017

17. prosince 2016 byl za úcasti prezidenta republiky Miloše Zemana, 1. místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše, ministra dopravy Dana Ťoka, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, saského premiéra Stanislawa Tillicha a saského ministra hospodářství, práce a dopravy Martina Duliga slavnostně otevřen poslední - dvanáctikilometrový úsek ze stavby 0805 dálnice D8 Lovosice - Řehlovice.

Celá stavba 0805 má délku 16,413 km, čtyřkilometrový úsek Lovosice - Bílinka je dopravou využíván již od 14. května 2012. Stavba byla zahájena v říjnu 2007, původní termín jejího dokončení v roce 2010 se nepodařilo dodržet kvůli mnoha soudním sporům vedeným na základě žalob podaných několika ekologickými sdruženími a z důvodu sesuvu svahu v km 56,300 - 56,500 po povodních v červnu 2013. Dálnice je provedena v kategorii D 27,5/120, na její trase jsou 3 mimoúrovňové křižovatky, 2 tunely (270 + 620 m) a 19 mostů, dalších 10 mostů je nad dálnicí a na ostatních komunikacích. Celkový objem zemních prací činí 2,385 m3 výkopů a 2,558 mil. m3 násypů, 9 protihlukových stěn o délce 6070 m chrání okolí před nadměrnými účinky hluku z provozu po dálnici. Cena stavby podle smlouvy o dílo činí 9 850 778 000 Kč bez DPH. 

Zhotovitelem stavby je Sdružení D8 0805 (EUROVIA CS, Metrostav, SMP CZ, Berger Bohemia).

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. zpracovala pro tuto stavbu projektovou dokumentaci a zajišťovala autorský dozor.

Tiskovou informaci Ministerstva dopravy ze 17. 12. 2016 Poslední úsek D8 se otevírá řidičům, cesta mezi Prahou a Drážďany se zkrátí najdete zde.

Tiskovou informaci Ředitelství silnica dálnic ČR ze 17. 12. 2016 Poslední úsek D8 se otevřel řidičům, cesta mezi Prahou a Drážďany se zkrátí najdete zde.

Celé znění článku Poslední část dálnice D8 je s omezením ve středohoří otevřená, zveřejněného 17. 12. 2016 na serveru ČESKÉNOVINY.cz najdete zde.

 

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012