Mikulášská besídka a vánoční dětská dílna 2019

Přidáno dne: 18.12.2019

Mikulášská besídka se v letošním roce konala 26. listopadu 2019 od 15.00 hodin v pražském sídle společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. v krásně vyzdobené jídelně. Na besídce se sešlo celkem 43 dětí od narození do 10 let věku doprovázených maminkami i tatínky. Program, který již tradičně připravila Agentura - Ferda (http://www.agentura-ferda.cz), se dětem velmi líbil - tancovaly, zpívaly a nadšeně se zapojily do soutěží. Pro nejmenší návštěvníky byl připraven odpočinkový kout. Pro všechny přítomné bylo zajištěno občerstvení a na závěr besídky přišel všemi dětmi očekávaný Mikuláš, který dětem předal dárky.

Novinkou letošního roku byla dětská vánoční dílna pro děti od 10 do 15 let.  Uskutečnila se 4. 12. 2019 od 15.00 hodin rovněž ve vyzdobené jídelně v pražském sídle společnosti PRAGOPROJEKT. Této akce se zúčastnilo sice jen 12 dětí, ale všechny měly velkou radost ze svých výtvorů, ať už se jednalo o vánoční výzdobu nebo malování perníčků. Své výrobky si samozřejmě mohly odnést domů. Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se o toto úspěšné tvůrčí setkání dětí zasloužili.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012