Doplnění mimoúrovňové křižovatky na silnici I/3 ve Čtyřkolech

Přidáno dne: 27.6.2017

Stavba I/3 Čtyřkoly MÚK

Dne 2. 6. 2017 byla po dostavbě předána do užívání nová část mimoúrovňové křižovatky v blízkosti obce Čtyřkoly. Zprovozněním stavby došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu v dotčeném úseku a je umožněno realizovat uspořádání 2+1 v celém úseku silnice I/3 Mirošovice - Benešov.

V rámci stavby byly doplněny dvě nové větve MÚK na křížení silnic I/3 a III/1096 pro bezpečné odbočování vlevo ve směru z Prahy na Čtyřkoly a Pyšely, resp. pro připojení z těchto míst ve směru na Benešov. Součástí stavby byla rovněž výstavba okružní křižovatky o průměru 32 m v místě napojení těchto větví na stávající silnici III/1096, rozšíření stávající vozovky I/3 v délce připojovacího a odbočovacího pruhu a úpravy rozjezdu stávající větve MÚK. Stavební práce zahrnují kromě odstranění konstrukce části stávající asfaltové vozovky a vybudování nové vozovky také kácení dřevin, sejmutí orničních vrstev na pozemcích ZPF a drnových vrstev na svahu komunikace, vybudování nového propustku, úpravy stávajícího propustku včetně jeho pročištění a vegetační úpravy. Celková délka úpravy sil. I/3 je cca 350 m, délka nových větví je cca 200 m. Celkové stavební nákladypodle smlouvy činily 18 370 tis. Kč bez DPH..

Zhotovitelem stavby byla společnost BES, s.r.o., realizační dokumentaci stavby zpracoval TUBES, spol. s r.o.

PRAGOPROJEKT, a.s. zpracoval dokumentaci pro stavební povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, zajišťoval výkon inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a vykonával pro investora ŘSD ČR autorský dozor.

Celé znění informace Ředitelství silni a dálnic zprovozňuje stavbu I/3 Čtyřkoly MÚK najdete zde.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012