D1 modernizace, úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

Přidáno dne: 21.12.2017

D1 modernizace, úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

Dne 20. 10. 2017 byl oproti harmonogramu o 3 týdny dříve uveden do plného provozu zmodernizovaný úsek 06 dálnice D1 EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice. V rámci stavby, zahájené 12. 3. 2016, byla v délce 7710 m provedena modernizace (oprava) vozovky včetně jejího rozšíření tak, aby v základním příčném uspořádání byla šířka každého jízdního pásu min. 11,5 m, tj. rozšíření z kategorie D 26,5 na kategorii D 28. Toto rozšíření umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.

Součástí stavby byly i úpravy příčných sklonů vozovky, doplnění, případně prodloužení nebo rozšíření přídatných pruhů (vše podle platných ČSN v době zpracování projektu), dále stavební úpravy dálničních mostů a nadjezdů, opěrná a zárubní zeď, odvodnění a vybavení dálnice, sanace zářezů a vegetační úpravy. Cena stavby podle smlouvy je 929 351 212 mil. Kč bez DPH.

Zhotovitelem stavby byla Společnost MTS + SWIETELSKY D1 úsek 06, Psáře - Soutice tvořená firmami METROSTAV, a.s. a SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Pro investora Ředitelství silnic a dálnic ČR zpracoval PRAGOPROJEKT, a.s.  dokumentaci pro stavební povolení, PDPS a vykonával autorský dozor.

Tiskovou informaci Ředitelství silnic a dálnic ČR z 10. 11. 2017 Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje další dva modernizované úseky na dálnici D1. Jedná se o úseky Psáře – Soutice a Měřín – Velké Meziříčí. Zprovozněn bude také dálniční most u Ostrovačic  najdete zde.

Informační leták Ředitelství silnic a dálnic ČR z 10/2017 Modernizace D1 - úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice  najdete zde.

 

Aktuality

24.5.2019

Jsme na ROADFEST Liberec 2019

zážitkový den pro děti a rodiče, jehož cílem je zábavnou formou dětem přiblížit oblast silničního...

zobrazit celý text

Archiv

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012