D1 modernizace, úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek

Přidáno dne: 23.1.2017

D1 modernizace, úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek

Dne 31. 10. 2016 byl uveden do plného provozu zmodernizovaný úsek 03 dálnice D1 EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek. V rámci stavby, zahájené 30. 4. 2015, byla provedena modernizace (oprava) vozovky včetně jejího rozšíření tak, aby v základním příčném uspořádání byla šířka každého jízdního pásu min. 11,5 m, tj. rozšíření z kategorie D 26,5 na kategorii D 28. Toto rozšíření umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.

Součástí stavby byly i úpravy příčných sklonů vozovky, doplnění, případně prodloužení nebo rozšíření přídatných pruhů (vše podle platných ČSN v době zpracování projektu), dále stavební úpravy dálničních mostů a nadjezdů, zárubní zeď, protihluková stěna, odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy. Vysoutěžená cena stavby je 549 424 016,30 Kč.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení „Společnost MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF, D1 úsek 03, Hvězdonice – Ostředek", sdružující společnosti METROSTAV, a.s., SWIETELSKY stavební, s.r.o. a HOCHTIEF CZ, a.s.

Pro investora Ředitelství silnic a dálnic ČR zajišťoval PRAGOPROJEKT, a.s. projektovou dokumentaci pro provádění stavby, autorský dozor, výkon koordinátora výstavby a ve sdružení PRAGOPROJEKT/INFRAM/AMBERG technický dozor investora.

 

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012